Πάπας Φραγκῖσκος τοίνυν ἐν κινδύνῳ διατελεῖ καρκινούμενος ἐν κρανίῳ, ὡς ἠγγέλθη εἰς Ἱταλικήν ὲφημερίδαν, τήν καλουμένην Quotidiano Nazionale. 
Σαφέστερον δε ἀγγέλλεται ὑπό τῆς Quotidiano Nazionale ὅτι εἰδώς τίς τῶν περί καρκινικοῦ ὄγκου ἱατρῶν, τό γένος Ιάπων, ἐξαίφνης ἀφίχθη εἰς Βατικανόν ἐλικοπτέρῳ ὡς ἐξετάσων τόν Πάπα διά ἀκριβείας ἤντινα ἔχει νόσον. 
Βατικανό δε ἀνταποκρινόμενο τούτοις τοῖς λόγοις ἐναντίως, κακηγόρησε ὡς ψευδεῖς τούτους καί ἀνήγγειλε ότι Πάπας Φραγκῖσκος χαίρει ἐν πλήρῃ ὑγείᾳ πλήν τῆς κάτω ἄκρων ἰσχιαλγίας. 
Εὔχομαι Πάπαν ἰάσασθαι τε καί τόν θάνατον ἐκφυγεῖν καί ἐν ἀσχολίᾳ πάντων διά μακροῦ μακαριστοῦ βίου ζῴη. 
Γένοιτο. 0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top