Κύπρος: Ὁμόσπορον ἔθνος.. Κύπρος: Ὁμόσπορον ἔθνος..

Εὖ ἴστε, φίλοι, ὅτι ἡ νῆσος Κύπρος, πρός ἀνατολάς τῆς ἔσω θαλάσσης ἐγγύς Κιλικίας κειμ...

Διαβάστε περισσότερα »
11:01:00 π.μ.

2016:Ἐλλάς ὰσθμαίνουσα. 2016:Ἐλλάς ὰσθμαίνουσα.

Τῇδε ἡμέρᾳ, ἑπτά χρόνους ἐνιαυτῶν ἡ δύστυχη ἡμετέρα Πατρίς ἀσθμαίνουσα καί χαλεπαινομένη, εἰς τ...

Διαβάστε περισσότερα »
5:27:00 μ.μ.

Εὐχίτης ἤ ἐπιστήμων; Εὐχίτης ἤ ἐπιστήμων;

Σύνηθες ἔθος, φίλοι, τοῖς νῦν Ἕλλησιν ἐστίν, εὐχάς ποιεῖσθαι καθ´ ὧν ἄν ἕκαστος νομίζῃ καθ´ ἑ...

Διαβάστε περισσότερα »
2:10:00 μ.μ.

Εὐκλείδης: Ὁ τῆς γεωμετρίας δαίμων!!! Εὐκλείδης: Ὁ τῆς γεωμετρίας δαίμων!!!

Εὐμήχανος ὑμῖν χαίρειν, φίλτατοι Ἕλληνες. Ἕναγχος ἐγερθείς, ὦ φίλοι, πίνων καφέ κατά τῆς ἐμα...

Διαβάστε περισσότερα »
12:08:00 μ.μ.

Ἄναυδον μένος!!!!! Ἄναυδον μένος!!!!!

Ὦ Παρθενών δύσμοιρε, Ἑλλήνων ἀΐδιον ἀπαύγασμα!!!! Παρθενών, περικαλλής ὁλομάρμαρος Ναός τῆς ...

Διαβάστε περισσότερα »
4:19:00 μ.μ.
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top