Ἡ φύσεως ἰσχύς Ἡ φύσεως ἰσχύς

Εὖ οἴδατε, φίλοι, ὅτι ἡ φύσεως ἰσχύς πολλάκις ὑπερμεγέθης τε καί μανιώδης γίγνεται καί ἀπολλύει ἄνευ οἴκτου καί ἐλέους τούς δυσ...

Διαβάστε περισσότερα »
4:37:00 π.μ.

Ρωμιός, Γραικός ἤ Ἕλλην; Ρωμιός, Γραικός ἤ Ἕλλην;

Ἀκούω πολλῶν, μάλιστα δε πρεσβυτέρων, ὡς Ρωμιούς προσήκει ἡμῖν καλεῖσθαι μᾶλλον ἤ Ἕλληνας καί τούτου ἕνεκεν ἐμνήσθην τοῦ Παλαμᾶ ...

Διαβάστε περισσότερα »
12:45:00 μ.μ.

Καρύων ὥρα!!! Καρύων ὥρα!!!

Καρύων ὥρα!!!  Ἤκει ἤδη ἡ τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρα, φίλοι, ἐν ᾗ οἱ ἄνθρωποι κάρυα συλλέγουσι. Κύριος ἔγωγε εἰμί καρύας τινός ἐν χωρίῳ...

Διαβάστε περισσότερα »
7:53:00 π.μ.

Πανικός ἐκ τοῦ ISIS εἰς Λονδῖνον!! Πανικός ἐκ τοῦ ISIS εἰς Λονδῖνον!!

Πανικός ἐκ τοῦ ISIS εἰς Λονδῖνον!!  Λευκή κυτίς-βόμβα, αὐτενεργοῦσα ῥυθμιστοῦ χρόνου ἕνεκεν, αὐτερράγη ἐξαίφνης παταγωδῶς ἔν...

Διαβάστε περισσότερα »
8:08:00 π.μ.

Σαλαμίς: Μολυσματώδεις ἀκταί!! Σαλαμίς: Μολυσματώδεις ἀκταί!!

Σαλαμίς: Μολυσματώδεις ἀκταί!! Ἀκταί ἐναντίαι ἀλλήλαις, φίλαι τε καί φίλοι, ὁμοῦ τέ ἡ Σαλαμῖνος παραλία γῆ πρός ἀνατολάς κα...

Διαβάστε περισσότερα »
10:14:00 π.μ.
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top