Ἠ φύσις οὐδέν μάτην ποιεῖ... Ἠ φύσις οὐδέν μάτην ποιεῖ...

Ἠ φύσις οὐδέν μάτην ποιεῖ... Ἄρχομαι τοῦ ἄρθρου, φίλοι, λέγων ὅτι οἱ νῦν Ἕλληνες τήν ἑαυτῶν εὐφυΐαν παντελῶς ἀπέβαλον!! Οὔκ ἔτι μ...

Διαβάστε περισσότερα »
1:13:00 μ.μ.

Βαρβαρότροποι ἄνδρες!!! Βαρβαρότροποι ἄνδρες!!!

Σωκράτης: Τό κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδικεῖν οὐδέν διαφέρει!!!  Πολλή ἀλογία τις συμβαίνει γίγνεσθαι, φίλοι, οὐ μόνο...

Διαβάστε περισσότερα »
3:07:00 μ.μ.

Νεκραί γυναῖκες!!! Νεκραί γυναῖκες!!!

Σωκράτης: Οὐ μὴν πρὸς τοῦτο βλέποντες τὴν πόλιν οἰκίζομεν, ὅπως ἕν τι ἡμῖν ἔθνος ἔσται διαφερόντως εὔδαιμον, ἀλλ’ ὅπως ὅτι μάλισ...

Διαβάστε περισσότερα »
3:08:00 μ.μ.

Καταλονία: Αὐτόνομος - Αὐτοτελής - Αὐτόδικος!!! Καταλονία: Αὐτόνομος - Αὐτοτελής - Αὐτόδικος!!!

Ὀργιλώδης Ραχόι:  «Τόν Πουτζντεμόν δή συλλάβετε καί τάχα!!! Μοχθηρός γάρ ἀνήρ οὗτος ἐστιν. Ταραχῆς πολλῆς αἴτιος ἐστιν ἐν ...

Διαβάστε περισσότερα »
2:59:00 π.μ.

Τάε Γιόνγκ Χο : Ὥσπερ δεσμῶται ζῶσιν πάντες ἐν τῇ Κορέα.!! Τάε Γιόνγκ Χο : Ὥσπερ δεσμῶται ζῶσιν πάντες ἐν τῇ Κορέα.!!

Σωκράτης: Ὁ τύραννος πρῶτον μὲν πολέμους τινὰς ἀεὶ κινεῖ, ἵν ̓ ἐν χρείᾳ ἡγεμόνος ὁ δῆμος ᾖ.!!!! Οὔπω σαφῶς ...

Διαβάστε περισσότερα »
11:01:00 π.μ.
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top