Μή ἡ ἅμαξα τόν βοῦν ἕλκῃ!!! Μή ἡ ἅμαξα τόν βοῦν ἕλκῃ!!!

Μή ἡ ἅμαξα τόν βοῦν ἕλκῃ, ἀλλά ὁ βοῦς τήν ἅμαξαν !!!! Τύχη ἀγαθή τε καί θεός ἀποτρόπαιος κακῶν παρεγένετο ἀμαξοστοιχίᾳ τινί, ὁ...

Διαβάστε περισσότερα »
12:17:00 μ.μ.

Καραμανλῆς: Πράκτωρ μυστικός!!!! Καραμανλῆς: Πράκτωρ μυστικός!!!!

Δεινόν τό κτείνειν ἐστίν!!  Ἀκούσατε οὖν νῦν, φίλτατοι, ὅ ἄρτι ἀπροσδόκητον ἀνέγνωκα ἐν facebook περί τόν Καραμανλ ῆ ν τόν πρεσβ...

Διαβάστε περισσότερα »
11:48:00 π.μ.

Θρῆνος ἐν τῷ πεζῷ στρατεύματι!! Θρῆνος ἐν τῷ πεζῷ στρατεύματι!!

Ἕνεκα τῆς ἀπό ἀέρος ἀπροσδοκήτου σφοδροῦ καταπτώσεως ἐπί γῆν, τριχῆ ἀποτεθρυμμένον εὐρέθη κατακείμενον ἐλικόπτερον τοῦ Στρατοῦ ἐγγύς...

Διαβάστε περισσότερα »
3:00:00 μ.μ.

Πλαστοί φιλόζῳοι!!!! Πλαστοί φιλόζῳοι!!!!

Ἀπέραντος ἀριθμός ἀκάκων ἀμνῶν βρέφη ἔτι ὄντων, ὦ Ἕλληνες, ἐν τῷ μέσῳ ἀποσφάττεται καθ´ ἕκαστον τό Πάσχα τῆς ἀναστάσεως!!!! Ἑπτά ἡμ...

Διαβάστε περισσότερα »
1:29:00 μ.μ.

Μανείς ὁ μέν, μανείς καί ὁ δέ!!! Μανείς ὁ μέν, μανείς καί ὁ δέ!!!

Μανείς ὁ μέν, μανείς καί ὁ δέ!!! Βόρειος Κορέα, φίλτατοι, μαινομένη ἐξ ὀργῆς, πυρηνικόν πόλεμον τε καί δεινάς πληγάς ἀπειλεῖ τοῖς Ἀμ...

Διαβάστε περισσότερα »
9:35:00 π.μ.
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top