Ἤδεις τοῦτο; Ἤδεις τοῦτο;

  https://x.com/rainmaker1973/status/1762412604364849291?s=61&t=HTnw1wrHSy_pRsmFwhq2lA Ἤδεις τοῦτο; Ὅτι ἡ τοῦ ἡμῶν πλανητοῦ μαγνητικὴ δύ...

Διαβάστε περισσότερα »
21:11

Τρομερὸς σεισμὸς θαλάττης. Τρομερὸς σεισμὸς θαλάττης.

  Σεισμολόγοι πανταχόθεν τῆς οἰκουμένης, ὦ φίλοι, ἐν οἷς καὶ ὁ ἡμέτερος τοῦ ΟΑΣΠ πρόεδρος Λέκκας, τὰς αὐτὰς ἀκριβῶς ἀποδοχὰς ἐποίησαν περὶ τ...

Διαβάστε περισσότερα »
19:04

Εἰς τὸ ἀντιδεῖν... Εἰς τὸ ἀντιδεῖν...

  Ἔδοξε τῆς πρωΐας τῇ συνεδρίᾳ τῇ κυβερνητικῇ ΚΥΣΕΑ, ἥτις ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Μητσοτάκου ἐν τῷ Μεγάρῳ Μαξίμου, ἀποπλεῦσαι ταχέως ἡ φρεγὰς Ὕδρα ἵ...

Διαβάστε περισσότερα »
19:34

Ἐρείπια ἐπὶ ἐρειπίων. Ἐρείπια ἐπὶ ἐρειπίων.

  Ὄπισθεν τῶν ἱερῶν λίθων τούτων, ὦ φίλοι, τὸ Σπαρτιατῶν στρατόπεδον ἦν, ἐν τῇ περὶ τὰς Θερμοπύλας μάχῃ! Ἴδετε εἰς οἷον τῆς ἀμελείας ἀφιγμέν...

Διαβάστε περισσότερα »
16:53

Κράτος καὶ βία. Κράτος καὶ βία.

  Ἄρτι ἐγερθεὶς ἐξ ὕπνου καὶ ἔτι εὐναῖος ὤν, ὦ φίλοι, ἀναγιγνώσκω τὰ καινότερα εἰς ἐφημερίδας καὶ ἰδοὺ τὶ ἀναγιγνώσκω:  "..Ταῖς δυνάμεσ...

Διαβάστε περισσότερα »
10:40

Ὁ Κάρολος καρκίνῳ νοσεῖ. Ὁ Κάρολος καρκίνῳ νοσεῖ.

Πολλὰ ἔτη προσεδόκει, ὦ φίλοι, ὁ Κάρολος βασιλεὺς γενέσθαι τῆς Βρεττανὶας, καὶ νῦν ὅτι ἐγένετο, καρκίνῳ νοσεῖ καὶ δὴ καρκίνῳ τοῦ προστάτου ὅ...

Διαβάστε περισσότερα »
21:20

Παρείσακτος μήτηρ. Παρείσακτος μήτηρ.

  Ζεῦγος ἀνδρῶν ὁμόφυλον ὁρᾶτε, ὦ φίλοι, τὸ ἄρτι ὑπὲρ αὐτῶν γενηθὲν ἔμβρυον παρὰ παρεισάκτου μητρὸς τινος λαμβάνον ὡς υἰοθέτημα!! Εἰ καὶ οὐ ...

Διαβάστε περισσότερα »
23:38

Εἰσὶ καὶ ἀλλοῦ πορτοκαλέαι, καρποφοροῦσαι πορτοκάλια. Εἰσὶ καὶ ἀλλοῦ πορτοκαλέαι, καρποφοροῦσαι πορτοκάλια.

Ἐπεὶ τὸ facebook ἦν μάλα ὑβριστικὸν ἀλλὰ καὶ ἀσεβὲς ἐπ´ἐμοὶ, ἔδοξε μοι ἀποχωρῆσαι ἐξ αὐτοῦ, ὅπερ καὶ ἀσμένως ἐποίησα τὸ ἄρτι πρότερον. Ἐγὼ μ...

Διαβάστε περισσότερα »
19:57
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top