Λαὸς ἀμαθὴς κοὐ πολυπράγμων ἐσμὲν οἱ νῦν Ἕλληνες, ὦ φίλοι. Ὁρᾶτε τὴν εἰκόνα ἐν ᾗ τὰ τῆς Πίτσος σύμβολα ἀσμένως καταπατοῦσιν ὀρχούμενοι τῶν ἐργαζομένων τινες, ἀπείργοντες τῆς ἐργασίας ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας τοὺς ἐργαζομένους ἐν ἔτει 1975. Οὕτω πτωχοὶ τὴν διάνοιαν ἄνθρωποι, ὦ φίλοι, τὴν Πίτσος ἐπτώχευσαν ἐν ᾗ αὐτοὶ ἠργάζοντο!! 

Πτωχὴ οὖσα χρημάτων ἡ Πίτσος ὑπὸ τῆς Ζήμενς ἐωνήθη ἀντὶ πινακίου φακῆς!!! 

Καὶ νῦν ἔδοξε τῇ Ζήμενς εἰς Τουρκίαν μετεγκαταστῆσαι τὴν Πίτσος!! Οὐκ ἔτι βούλεται ἐν Ἑλλάδι τὸ ἐργοστάσιον μένειν!! Βέλτιον ἐν Τουρκία μᾶλλον ἤ ἐν Ἑλλάδι λέγουσιν οἱ τὴν Ζήνενς ἰθύνοντες!!!  Οὐκ ἔχω τὶ φήσω, ὦ φίλοι. 

Αἰδὼς!!! 


1 σχόλια Blogger 1

  1. It is simply dishonest to characterize the economic system as doing properly. On the economic system, highlighting the final quarter’s decline in GDP isn't a “falsehood.” Although it's correct that GDP grew in previous quarters, the characterization 1Xbet that the economic system is great isn't. The final quarter is all the time an important and predictive, if could be} any prediction in any respect. The ongoing lack of ability of the Lions defense to adequately deal with velocity working throughout the sector instead of vertically pressing them remains the one greatest weak spot on the staff. The Colts uncovered and exploited this in their joint practices in coaching camp and the Lions have not found an answer yet despite trying several of} different ways. More velocity and consciousness at slot CB, S and LB are sorely needed this offseason.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top