.......Ημείς μεν γαρ εσμέν ψυχή, ζῶον αθάνατον, εν θνητῳ καθειργμένον φρουρίω .  Σωκράτης

Αξιέραστοι Έλληνες  χαίρετε. Φάσκων   τινας των εμων βουλων, ώσπερ μεν γιγνώσκω  ούτως δε και λέξω . Των Ελληνων πλειστοι χαλεπαίνουσι τοις παρούσι πράγμασι εν Ελλάδι. Οποίαν δε τις ελόμενος τέχνην μέμφεται και τοις παρούσι χαλεπαίνει. Οι γαρ ελάττονα έχοντες δασμοφορουσι μαλλον ἥ πλείονα . Των Ελλήνων τα πολλου άξια όντα ολίγου πιπράσκεται και επι πολύν χρόνον  φοιτούσι  καθ εκάστην εν  συντάγματι χωρίω , υπομιμνήσκοντες μεν της εαυτῶν ένδειας   ικετεύοντας δε αμα τους κρατούντας  βοηθῆσαι σφισιν.   Προ του κινδύνου η Πατρίς Σαμαράν είλοντο πρωθυπουργόν επι θεραπείας της των Ελλήνων ένδειας. Σαμαράς, πρωθυπουργός ων, βούλεται σφόδρα προσδανείσεται παρα των Γερμανῶν δισευρώ τριάκοντα ενα επι πέντε λεπτοῖς το ευρώ.  Αιρούμαι  γαρ γνώμην πατρίδος αλλά ουκ αιρούμαι τα Σαμαρά. Ως εμοι δοκεί ούτος ο ανήρ ουκ αν δύναιτο λυσιτελείν ημῖν. Πολλά γαρ καλώς δοκούντα πρότερον της εκλογῆς αυτου  βουλευθέντα ες τουναντίον αισχρώς περιέστησαν ύστερον . Τα αρτι βεβουλευμένα ουκ αν λυσιτελώσιν  Έλλησιν. Ο Θεος ελεοί πάσα τέχνῃ και μηχανῃ  Έλληνας. Οψόμεθα.......
Next
Νεότερη ανάρτηση
Previous
This is the last post.

0 σχόλια Blogger 0

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top