Τήμερον (15/12/2013) ὁ ἐμός πατήρ Παναγιώτης, γεγονώς ἦν ἑνενήκοντα ἔτη, ἐτελεύτησε τόν βίον ὤσπερ χρή τούς ἀγαθούς ἀποθνήσκειν. Εὔχομαι τήν μετοίκησιν τήν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι.
Γένοιτο ταύτῃ.

2 σχόλια Blogger 2

master είπε... 04 Ιανουαρίου, 2014 00:17

ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ..

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top