Κλαυθμοί καί κοπετοί ἀπανταχοῦ Εὐρώπης, φίλτατοι, τῆς καταπτώσεως ἀεροσκάφους ἐπί τῆς γῆς εἰς κρημνώδην χαράδραν τῶν Ἄλπεων. Ἀεροσκάφος ἐκ Βαρκελώνης εὐθύ τοῦ Ντίσελντορφ ἐτύγχανεν πορευόμενον τῇ προτεραῖᾳ, ἐπειδή δε ἐγένετο κατά τάς Ἄλπεις ἐξαίφνης προσέκρουσεν πρός μέγα τί ὅρος. Τῶν ἐπιβησαμένων, τό σύνολον 150, πάντες ὁμοῦ ἐτελεύτησαν τόν βίον ὑπό τῆς καταπτώσεως.

Τῶν διερευνητῶν τις ἐκπεπληγμένος ὁρῶν πρός τό διαραγέν ἀεροσκάφος ἀνεφώνησεν τάδε:

¨Οὐδέν τοι θέαμα πώποτε, νή τόν θεόν, ἔοικε μοι δεινότερον τούτου. Ὦτα , δάκτυλα, σάρκες καί ὁστέα  ἀνθρώπων ἀπανταχοῦ τῆς γῆς . Φεῦ τῶν ἀνθρώπων φεῦ¨  
Ὤς μοι δοκεῖ  ὄπου τό δεινόν, ἐλπίς οὐδέν λυσιτελεῖ τοῖς δυστυχοῦσιν. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top