Καί μήν ἐπαινετός ὁ Τσίπρας τοῖς πᾶσιν, φίλτατοι, ὅτι οὔκ ἄπρακτος ἀπῆλθεν ἐκ τοῦ Eurogroup. Ὁ διαπράττεσθαι ἐθέλων εὖ ποιητέος τοῖς Ἔλλησιν καί μήν Τσίπρας διεπράξατο τό μνημόνιον ὡς ἄν δύναιτο κάλλιστα ἐν Βρυξέλλες τινάς ἡμέρας πρότερον. Ἐγῶμαι, φίλοι Ἔλληνες, ὅτι Τσίπρας ἄξιος ἐπαίνου μεγάλου. Καλήν ἡμέραν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top