Ὦ φίλοι, τῶν ἀρίστων τόδε τὸ ᾆσμα ἐστὶν, ἄριστα ἀττικιστὶ ᾀδόμενον, εἰς καλλίστην μουσικήν ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ φίλου Μιτάκη Χαραλάμπου. Οἷον ᾆσμα!! 

Ἄξιον ἀκουσθῆναι.. Τοῦ ᾄσματος ἀπολαύσατε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top