Θεωρεῖτε τὴν τοῦ Ὀδυσσέως ναῦν διαπλέουσαν ἐγγὺς τῶν σειρήνων ἀλλὰ καὶ τὸν Ὀδυσσέα δεδεμένον ἐπὶ τοῦ ἱστοῦ αὐτῆς. Μέμνησθε γὰρ τὴν διήγησιν τήνδε..

Ἐρυθρομέλας στάμνος ἐστὶν, ἀμφὶ τὸ 480 πεποιημένος ἐπὶ Θεμιστοκλέους, ἐν τῷ Βρεττανικῷ μουσείῳ εἰς ἐπίδειξιν κείμενος..
Πάγκαλος..0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top