Ἐν τίνι κόσμῳ ἄδικον ζῶμεν, ὦ φίλοι; Πῶς σωθησόμεθα ἀπὸ τούτου τοῦ βαρβαρισμοῦ; Ἀκούσατε τί αἰσχρὸν πάλιν γέγονεν; Ἀναγιγνώσκω:

“Ἀπέκτεινεν αὐτὴν ἐν τῷ Ἰράν τις ἀστυνόμος γυνή ἐν τῷ Μετρὸ, ὅτι οὐκ ἔφερεν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ αὐτῆς μανδίλιον.”

Ἀλλὰ τί γίγνεται, ὦ φίλοι;; Μαίνονται οἱ ἄνθρωποι καὶ πράττουσι τοιαῦτα ἀπορόπαια ἔργα; Πῶς τοῦτο δυνατὸν ἐν  ἔτει 2023 ἐστιν; Αἰδὼς ὑπάνθρωποι..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top