Αὐτὸ!!! 

Σωκράτης:
" Ο αληθινά φιλομαθής, που φύση του είναι να επιδιώκει να φθάσει στο ον, δεν θα χάσει την ωρα του με τα αντικείμενα της πίστης τα οποία οι πολλοί τα νομίζουν όντα, αλλά θα προχωρήσει με εναν σταθερό και ακατάλυτο έρωτα, μέχρις ότου φθάσει σε επαφή με την καθαυτή φύση του καθε πράγματος, μέσω του μερους εκείνου της ψυχής του το οποίο ειναι κατάλληλο να έλθει σε επαφή με το ον, χάρη στην συγγένεια του με εκείνο. 
Και οταν πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο το αληθινό ον και ενωθεί μαζί του, μπορεί να γεννήσει νόηση και αλήθεια, μπορεί να γνωρίσει, να ζήσει αληθινά, να τρέφεται και ετσι να λυτρωθεί απο τις ωδίνες τότε και οχι πριν......" !!!!!!!!! Πλάτωνος πολιτεία.

“πρὸς τὸ ὂν πεφυκὼς εἴη ἁμιλλᾶσθαι ὅ γε ὄντως φιλομαθής, καὶ οὐκ ἐπιμένοι ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις εἶναι πολλοῖς ἑκάστοις, ἀλλ᾽ ἴοι καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ᾽ ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος, πρὶν αὐτοῦ ὃ ἔστιν ἑκάστου τῆς φύσεως ἅψασθαι ᾧ προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου-προσήκει δὲ συγγενεῖ- ᾧ πλησιάσας καὶ μιγεὶς τῷ ὄντι ὄντως, γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν, γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζῴη “καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὠδῖνος, πρὶν δ᾽ οὔ..”

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top