Ἄρτι ἐξῆλθον τῆς οἰκίας ἔξωθεν καὶ πολὺ ψύχομαι, ὦ φίλοι. Εὖ ἐνδύσασθε πρὶν ἐξελθεῖν τῆς οἰκίας. Κρύος γὰρ πολὺς γίγνεται. Ἔγωγε εἰς ἀγορὰν ἐπὶ ὤνια ὁδεύομαι.. Ἀγαθὴ ἔστω ὑμῖν ἣδε ἡ ἡμέρα.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top