Ἐκινὴθη ἄρτι ὁ Ταῦρος ὑπὸ σεισμοῦ  χθονὸς, ὡς βλέπετε ἐν τῇ εἰκόνι, μεγάλη ταραχὴν ἡμῖν ἐμβάλων. Ἑκάστη φορὰ ἐν ᾗ σεισμὸς γίγνεται, τὸν μέγαν σεισμὸν τῶν Ἀθηνῶν μεμνήμεθα, ἐξ οὗ ἡ ἡμῶν οἰκία δεινῶς ἐπλήγη καὶ φόβος ἡμᾶς λαμβάνει. Τῇ τύχῃ ἐλπίζω μὴ καὶ ἕτερος ἰσχυρότερος τούτου γενέσθω. Γένοιτο..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top