Ἀνερρήθησαν ἐν τῷ ἰστοτόπῳ τῆς ΑΑΔΕ τὰ τέλη τῶν ὀχημάτων, ὅπου ταῦτα ἀπὸ τοῦ ὑπουργείου ἐξέπεμψαν. Ἴδετε τίνι τρόπῳ οἷον τε ἀποτῖσαι αὐτά ἐστιν. Μὴ τοὐμελήσετε, ἐπεὶ παράσταγμά ἐστιν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top