Τὶ ἄν εἴποιτε, ὦ φίλοι, ἑὰν ὑμῖν εἴπω ὅτι τὸ ἔθος τοῦ δένδρου τῶν χριστουγέννων παλαίτερον τοῦ χριστιανισμοῦ ἐστιν; Καταγελάσαιτε ἄν μέγα μέ, ὀργισθεῖτε ἄν μοι ἢ συμφωνήσαιτε ἄν τῷ εἰρημένῳ; Καὶ ὅμως, ὦ φίλοι, ἐξ ὧν ἀνέγνων εἰς τὸν Greek Reporter, ἀληθὴς οὗτος ὁ λὸγος ἐστὶν. Ἴδετε τὸ ὀπτικογραφικὸν...
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top