Ἀποπλανῶσι πόρρω λίαν τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν, οἱ εὐκλεεῖς πρόγονοι ἡμῶν, ὦ φίλοι, τό θαυμαστὸν κάλλος τῶν ἔργων αὐτῶν ὁρώντων.
Ἔρως δὲ μόνον μέγας καὶ θαυμασμὸς γίγνεται μοι πρὸς αὐτοὺς, ὁρῶντι τοιαῦτα θαυμαστὰ ἔργα.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top