Εἰς ἀπάτησιν τῶν ὀφθαλμῶν εὖ τὴν εἰκόνα τὴνδε τοῦ νεὼ Airavatesvara ἐποίησαν, ἥτις ἡ παλαιτέρα ἁπάντων ἐστὶν. Δύνασθε τὴν ὀπτικὴν ἀπάτησιν εὑρεῖν;

Ἡμέραν εὐφροσύνης πᾶσιν ὑμῖν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top