Τὶ ἄραγε τοῦτο ἐστὶ, ὦ φὶλοι, ὅ δεῦρο ὑποκάτω βλέπετε; Τοῦτο πάλιν ποτε εἴδετε; Ποῦ τίθεται; Βέβαιον δ’ ἐστιν ὅτι πολλὰ οὐδέποτε οὔτε εἴδομεν, οὔτε ἀκηκόαμεν περὶ τῶν ἡμῶν προγόνων. 
Οἱ ἔτι καὶ νῦν ἱστάμενοι Στῦλοι τοῦ Ἡρακλέους εἰσὶν, ὦ φίλοι, ἐν τῷ στενῷ τοῦ Γιβλατὰρ, ὅ τὴν Εὐρώπην ἐκ τῆς Ἀφρικῆς διαχωρίζει ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀτλαντικὸν πόντον τῇ Μεσογείῳ συνδεῖ.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top