Ὁ τῆς VIAMAR διευθυντὴς ὅς τὴν ἅμαξα τῷ MEGA προῖκα παρέσχεν, αὐτὸς ἦν ὁ νικήσας ἐν τῷ διαγωνισμῷ καὶ ὁ λαβὼν τὴν ἅμαξαν!! Μόνον ἐν Ἑλλάδι τοιαῦτα θαυμαστὰ γίγνονται. Ἄγε νῦν καί ὑπέρ τῆς συντρόφου αὐτοῦ...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top