ΜΑΤ ἐναντίοι ἔστησαν ἀγροτῶν.

Ἐπεί ἄνδρες τῶν ΜΑΤ ούκ εἰασάν ἀγρότας,  οἵ ἐδιαμαρτύροντο τοῖς ἄρχουσι μή ποιείν τόν πλειστηριασμῶν νόμον, διανέμειν πορτοκάλια τοῖς ἀνθρώποις, παροξυσμός ἐγένετο ὑπό ἀγροτῶν ἐν συντάγματι. Οἰ μέν ἀγρόται ἔβαλλον αὐτούς λίθοις οἰ δέ  ἠμύνοντο ἀσπίδι αὐτούς. Ἐν τῇ ἐσπέρα ἀγρόται ἑπεί ἐβάλλοντο σφόδραν ἀποχωρεῖν ἠναγκάσθησαν.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top