Ἕωθεν ἄγνωστος  τις τῶν ἐν Ἀθήναις μετοίκων ἀπέθανεν, ἐκούσιον ἀποδόσθαι  ἑαυτῷ πυρά, παρά τήν Ἀγίου Μελετίου καί Ἀχαρνῶν συμβολήν. Αἰσχύνομαι ὅτι  ἡ Ἐλλάς εἰς τοιαύτας συμφοράς  ἄγει τούς πολίτας, οἷ τήν δουλοσύνην οὐκ ἀνεχόμενοι ἤ αποκτείνουσιν εαυτούς παντί τρόπω ἤ λείπουσι τήν πατρίδαν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top