Ἐξετάζεσθαι περί τῆς τῶν νεφρῶν ὑγείας ἀφίκετο σήμερον ἡ ἑμή θυγάτηρ Ιωάννα, κάμνουσα τούς νεφρούς, ες Λαικόν θεραπευτήριον.  Ὅτι Ιωάννα δύναται εὖ οίκαδε ἴκεσθαι ὡς ὑγιαίνουσα, ἑβούλευσεν ὁ Ἰατρός.  Εὖ χάριν ἔχομεν τῷ ἱατρῷ ὅτι οὐτος περί πολλού ποιεῖται Ἰωανναν ὑγειαίνειν. Εὐχόμεθα πρός τούς θεούς ὑγείαν διδόναι τοῖς ἀνθρώποις. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top