Σήμερον ἀφικόμην ἐς νοσηλευτήριον Ὀφθαλμολογικήν Ἀθηνῶν καλούμενον ἐμόν ὀφθαλμόν ἰατρεύεσθαι. Ἀφικόμην ἐνθάδε πρῴ σύν τῇ  ἐμῄ γυναικί και τέκνοις. Ἐξετασθέντα δέ μέ περί τούς ὁφθαλμούς ἱατρός ἀπέφηνε ὅτι ἁναγκαῖον εἴην ἑγχειρίζεσθαι καταρράκτῃ ἀριστερόν ὁφθαλμόν. Ούκ ἔστιν μοί , ἱατρός ἐφη, οὐδέν ἔτερον τι πράττειν πλήν ἐγχειρίσεως. Μετά ταῦτα ἐφην τῷ ἱατρῷ ὅτι  βουλομένῳ ἐστί μοί ἐγχειρίζεσθαι ὅπερ καί ἐγένετο αὐτίκα. Ἤσθημαι τό τοῦ Σωκράτους  ´´τό ἱατρεύεσθαι ἠδύ ἐστίν, καί χαίρουσιν οἱ ἰατρευόμενοι ´´ .  Εὖ χάριν ἀεί τῷ ἰατρῷ τε καί τῇ ἐπιστήμῃ.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top