Σήμερον ἀλεκτορίδαν ἄμα σαλάταν τε καί πατάτας ἐστιάθην παρά Βασιλικῆς. Ἐπίομεν κόκα κόλα καί εὐφράνθημεν ἀπό τοῦ δείπνου τε καί τοῦ ἐπιδορπίσματος. Χάριν ἔχω τῇ Βασιλικῇ ὅτι μοι παρασκεύασε τόν δείπνον τουτονί. Ἐρρῶσθαι.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top