Πολλῶν αἰρετώτερον στέργειν ἐφ´ οἶς ἄν ἐχωμεν μᾶλλον ἤ ἀεί τοῦ πλείονος ὀρέγεσθαι. Εὐρήσωμεν γάρ τῶν Ἐλλήνων πλείστους, ἐπιθυμίας  ἔχοντας τῶν πλεόνων μᾶλλον ἤ τῶν αγαθῶν. Δῆλον ὅτι χρή ἠμᾶς λογίσασθαι περί τούτων, ἴνα μή τοι ἀεί ἐπί τά χείρῳ φερώμεθα. Ἐρρῶσθαι. 

2 σχόλια Blogger 2

Εὐμήχανος είπε... 22 Ιουλίου, 2014 14:36

Τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν Στράτε, χαῖρε. Εὐδόκιμος εἴης ἐν πᾶσιν.

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top