Ἰουδαῖοι τε καί Παλαιστίνιοι πολέμιοι ἀλλήλοις πάλαι ὁρισμάτων ἔνεκεν, οὔτι νέον.  Σήμερον τῆς πρωίας ὁπλομαχήσαν πρός ἀλλήλους ἐπί τοῖς Γάζα τε καί Ἰσραήλ ὁρίοις.  Ἀμφί τούς δέκα Παλαιστινίους ἀπέθανον ὑπό τῶν Ἰουδαίων τῇ ὀπλομαχίᾳ. Οὐκ ἀγνοώ ὅτι πλείστοι τῶν ἀνθρώπων οὐ τούς αἰτίους ἀλλά τούς ὑστάτους Ἰουδαίους ἐν ὀργῇ ποιούνται. Χρῇ πραοτέραν τήν οργήν ἠμᾶς ποιήσασθαι και πάντα λογισαμένους ταῦτα τούς ἀρχικούς αἰτίους μέμφεσθαι. Ευχόμεθα τοῖς θεοῖς ἤξειν εἰρήνην καί εὐτυχίαν ἄμα αὐτῇ.

2 σχόλια Blogger 2

Ευστράτιος είπε... 21 Ιουλίου, 2014 22:16

Πόλεμος Πατήρ Πάντων τε και Ειρήνη Μήτηρ Αυτών!

Εὐμήχανος είπε... 22 Ιουλίου, 2014 14:39

Εὖ λέγεις ἄριστε.

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top