Ἀπό τοῦ πάνυ ἀρχαίου χρόνου, ἐβδόμου αἰώνος π.χ, ἵππος νέκυος, ός ἑνθαφείς ὑπό Ἔλληνος ἐν τάφῳ, ἔρμαιον εὐρέθη σήμερον ἐν τῷ τῆς Χίου νεκροταφίῳ. (ὅρα εἰκασία). Ὁτι τοιοῦτον εὔρημα πρῶτον πω τυχγάνει ὁν ἐν Εὐρῴπη, θαυμασμόν ἐμποιεί τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὀ ἐν τῇ προτέρᾳ Ἐλλάδι πολιτισμός τε  ἠ φιλότης τῶν ὑποζυγίων , θαυμαστός τοῖς νῦν Εὐρωπαίοις ἐστίν. Κατακριτέον  ἠμῖν κατά τῆς νῦν φιλότητας τῶν ὐποζυγίων. Οὐδεῖς τῶν νῦν Ἐλλήνων μηδέποτε ἀν ἔθαπτεν φιλότητι νέκυον ἵππον ἐν νεκροταφίῳ. Ὁρατόν τήν φιλότηταν και τόν σεβασμόν οἶον ἵππος τέθειται ἐν τάφῳ. Ὑμνητέον ἠμῖν τᾶς τῶν ἠμετέρων προγόνων ἀρετάς.Ὑμνητέον τούς προτέρους Ἔλληνας!!  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top