Κύλιξ οἴνου, ἀμήχανος τό κάλλος, ἀνευρέθην ἐν τάφῳ τῆς Αττικῆς εἰς Κηφισιάν. Ὅτι ἐνεγέγραπτον ἐν κύλικι τό Περικλέους ὄνομαν, ὠς καλῶς εἰκάζεται, ὅτι τό παλαιόν κύλιξ ἦν Περικλέους. Ὅτι Περικλῆς ὁ Ξανθίππου αἴτιος ἤν τῶν κάλλους καί μεγέθους  Ἀθηνῶν θαυμαστή ἡ κύλιξ ἐστί τοῖς πᾶσιν. Ρώμην καί ὑγείαν ὑμῖν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top