Ὕσθησαν, φίλτατοι, Ἀθῆναι πολλῷ καί χρῆ ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεσθαι τῶν ἐν Συντάγματι ἐφυσμένων Σύρων, οἵ ἐς ξενώνα νῦν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μεθενηνεγμένοι εὶσίν ὑπό Ἀθηναῖων Δήμου ὄς μάλα ἐπαινετός ἐστίν ἔνεκα τούτου. Σύροι αἰτούνται ἄσυλον παρέχεσθαι μέν αὐτοῖς ἐν τῇ Ἐλληνική χώρα, μή ἀπέρχεσθαι δε ἐνθένδε πρίν ἀν οὐ πρότερον τόν Σύρων παρόντα ἱερόν πόλεμον καταλύεσθαι. Τοιοῦτον, οἶμαι φίλτατοι, ἔθος φιλανθρωπίας παρέδοσαν ἡμῖν οἱ πρόγονοι ἡμῶν ὥστε χρῇ ἡμᾶς ἄσυλον τε καί ἐπικούρημα ἀσμένως διδόναι αὐτοῖς. Εὐχαριστώ καρδιόθεν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top