Νιφετόν καί χειμῶνα μέγα  ἄρτι προέλεγον οἱ μετεωρολογικοί, ἐν Ἀθήναις. Ὅρη νιφόεντα, σφόδρα ψῦχος καί νέφη ὀμβροφόρα γενήσεται τῆς αὔριον. Καιρός χειμῶνος, φίλτατοι, καί χρή ἠμᾶς προσέχειν τόν νοῦν πρός ψῦχος τε καί ὄμβρον. Εὐχαριστῶ.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top