Σαμαράς ἔλεξε τῇ προτεραῖᾳ, ὅτι τόν Τσίπραν ἐν αἰτίᾳ ἔχει  ὡς πείσαντα τούς βουλευτάς καταψηφίσασθαι τῆς κυβερνήσεως  καί ὅτι οὐκ ἀν δέξαιτο δημοσίᾳ τῷ Τσίπρᾳ διαλέχθῆναι διά τῆς τηλεοράσεως, τούτου ἔνεκεν.
Ἔλεξε δε καί τάδε:
<< Ἐγώ οὐδέποτε ἀν ποιησαίμην λόγους πρός βασκάνους, οὐδέ θεσμόν θείσω περί τῆς παρά τόν νόμον πολιτικῆς φαυλότητας. Πρός τίνας χρή με τούς λόγους ποιεῖσθαι; Πρός τούς βασκάνους οἴ κατά ἤμισυ καί δύο ἔτη κακολογούσιν με ὡς ὠφελημένον δολίως τε καί προδότην πατρίδος; Πρός τους ἀεί ὰπειλούντας  ἤ πρός τούς ἀεί διαβάλλοντας οἴ ὁμιλοῦσιν περί  ¨ κουμπαράδων;¨>>

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top