Φεῦ σου, ὦ Ἑλλάς. Ἀκούσατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀκούσατε. Τῶν βουλευτῶν ὀκτώ τό σύνολον, εἰς τοῦθ´ ὕβρεως ἥκουσιν, καί ψηφίσαντες ἐναντίᾳ Δῆμᾳ τῇ προτεραῖᾳ, ἐψηφίσαντο ὑπέρ τῇ δευτεροδίᾳ. Πόσου τῇ ἀληθείᾳ αἰρούνται; Καί οὔτοι ποιούντες τούτο οὐκ αἰσχύνονται.
Σαμαράς δε καί Τσίπρας ἐναντιώτατοι ἀλλήλοις, περανθείσης τῆς ψηφοφορίας, ἀμφότεροι  τρόπαιον ὡς νενικηκότες ἐστήσαντο.Τί οἴονται ἡμᾶς εἶναι φίλτατοι; Μηλοτρόφους; Ἴδωμεν τί μέλλει γενέσθαι τῇ 29 Δεκεμβρίου.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top