Ἦ τρόμος τοῖς Εὐρωπαίοις, φίλτατοι, ὑφέρπει τῶν τρομοποιῶν τζιχαντιστῶν ἔνεκεν. Ἴστε γάρ ὅτι ὁλίγων μέντοι ἡμερῶν πρότερον καίριον πλήγμα  ἦλθεν κατά Γαλλίας (Φραγκίας) ἀπολέσαν ὡς δώδεκα Γάλλους.
Μύριοι οὖν διάδηλοι τῶν Γάλλων, πορευόμενοι ἐν Παρισίοις διεδήλωσαν ὅτι Εὐρωπαίοι οὐτοι φοβητέοι τοῖς τρομοποιούσιν. Τοῖς διαδήλοις δε πάρεσαν πλείστοι τῶν δυτικῶν ἡγεμόνων, μηδέ τοῦ Ἐλλαδάρχου Σαμαρά ἐξαιρουμένου. 
Αἰρετέον, φίλτατοι,  τήν εἰρήνην ἀντί πάντων ἄλλων ἐστίν. 

Εὐχαριστώ. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top