Ἐλύληθεν, φίλες τε καί φίλοι, ἡ τῆς κάλπιδος ἡμέρα, ἐν ᾗ χρή ἡμας ἀνταποδοθῆναι τά προσήκοντα τε καί δίκαια τοῖς πολιτικοῖς(;).

Μέμνησθε οὖν, ὦ Ἔλληνες, τῶν γεγενημένων συμφορῶν καί τούς θέντας κατάμεμψασθε τούς συμφορῶν νόμους ἐκείνους, τούς ἐξερημώσαντας τήν Ἐλλάδαν,  τούς μισθούς ἐλαττώσαντας καί τούς θέντας τό χαράτσι. 

Μέμνησθε οὖν ἐκεῖνο  ὅτι πάντα ἐναντία πέπρακται τοῖς Ἔλλησι ὑπό τῶν νῦν τε καί τέως ἀρχόντων τῶν πεποιηκότων  τήν Ἐλλάδαν ἐνδεεστέραν τῆς πάσης Εὐρώπης.

Μέμνησθε καί ἔσκεφθε. Ἔσκεφθε τήν ἐναντία ψῆφον θέσθαι τοῖς τέως ἄρχουσιν, ὡς μάλιστα προνοησόμενοι τά συμφέροντα ὑπέρ τῶν Ἐλλήνων.

Μέμνησθε ἐκεῖνο ὅτι νῦν ἐν ἡμῖν ἡ τῶν Ἐλλήνων σωτηρία ἐστιν. 

Χαίρετε. 


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top