Σαμαράς οὔκ ἔμεινεν Μαξίμῳ, ἔως ἀφίκετο Τσίπρας, ὑποδεξάμενος αὐτόν ὠς εἴθισται ἀλλά ᾤχετο ἀπιών οἴκαδε ἀλγύνων πλείστους τῶν Ἐλλήνων τῆς μικροψυχίας αὐτοῦ ἔνεκεν. Ἐτι δέ πέπεισμαι τῆς σήμερον ὃτι  Σαμαράς συμπεριείλημμένος εἴη μετά τῶν λοιπῶν παρανόμων τῆς ¨λίστας Λαγκάρτ¨ !!!!. Ὀποίου εἴδους πρωθυπουργός φίλτατοι ὁ Σαμαράς ἦν; Ἀλησμόνητα δεινά, φίλτατοι, πέπονθεν ἡ Ἐλλάς ὑφ´ ἐνός  ἀνοήτου ἀνθρώπου αἰρεθέντος εἰς τήν πρωθυπουργίαν οὔκ ἔχοντος πω τήν αἰσχύνην τῶν δεινῶν ἔργων του.Ἴνα τί γένηται τοῦτο οὔκ ἔχω εἰπεῖν.

Ἡ Τσίπρα ἀρχή, ὦ Ἔλληνες, ἔως τοῦ νῦν δοκεῖ μοι ὃτι καλῶς πέπρακται. Τῇ προτεραίᾳ Τσίπρας  συνών ἐν Ἀθήναις τῷ Σούλτζ δῆλον ἐποίησεν τοῖς πᾶσιν ὃτι οὔ ποτέ δέξαιτο διαλεχθῆναι τῇ τρόϊκα περί τοῦ χρέους καί ὃτι μνημόνιο οὔκ ἰσχύσειεν ἐν Ἐλλάδι τό λοιπόν. 
Ἀντί τούτων Τσίπρας ἐπανορθωτικόν δίκαιον ἀπαίτησε περί τοῦ χρέους ὠς ἐπανορθώσων τά παρελθόντος ἀμαρτήματα τέ καί τήν μεγάλην δύναμην τῆς Ἐλλήνων ψυχῆς. 
Βαρουφάκης δέ ἐτι πλέον φανερόν ἐποίησεν τῷ Ντάισελμπλουμ ὃτι ἡ Τσίπρα ἀρχή οὔ σχοίη διαπρᾶξαι τό χρέος μετά τῆς Τρόικας ἀλλά μετά τῶν Εὐρωπαικῶν θεσμῶν, παροργίσας Ντάισελμπλουμ τοῖς λεγομένοις. 

Οὔκ ἔχω εἰπεῖν φίλτατοι τί μέλλει γενέσθαι περί τοῦ χρέους τέ καί μνημονίου. Εἰκός τε καί ἀναγκαῖον τε καί δίκαιον τοῖς Ἔλλησιν διαπρᾶξαι τό μέγα χρέος ὠς διασώσουσιν τά ἐαυτῶν τέκνα τέ καί Πατρίδα. Χρή ἡμᾶς πάντας ἐν ὑπομονῄ συμπαραττατομένους  ὁμοῦ μετά τῆς Ἐλληνικῆς ἀρχῆς, Τσίπρα ἡγουμένου, διαπρᾶξαι το εἰδεχθές χρέος.  

Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών.  

Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top