Τό Εὐρώπης πλέον βαρβαρικόν ἔθνος φασίν τῇ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ  ὃτι ¨τούς Ἔλληνας πρέποι ἄν ἀποτῖσαι τό χρέος ὅλον ἐν βραχεῖ, τρόπον δέ τινά ἄλλον ἀποτίσεως οὔκ ἀν ἀποδεχοίμεθα πλήν τοῦ μνημονίου τε καί τῆς τρόικας ¨, ἀλγύνων τά μάλα τούς ἀπανταχού γῆς Ἔλληνας τε καί Φιλέλληνας.

Εἰ καί κύριος ὁ Τσίπρας διαπρᾶξαι τό Ἐλλάδος χρέος, τῶν ἐκλογῶν ἔνεκεν, δῆλον ὃτι πάνυ χαλεπόν τοῦτο μή ἐκόντων τῶν Βαρβάρων. Εἰ καί νέα ἀρχή Τσίπρα ἐβούλετο χρεωκοπήσει μέρος ἤμισυ τῶν ὀφειλομένων χρημάτων, Μέρκελ τε καί Σόιμλε οὔκ ἄν ἀποδέχοντο τοῦτο. 
Εὖ ἴστε, φίλτατοι, ὃτι αἰ πρότεραι τοῦ Σύριζα ἀρχαί, Νέα Δημοκρατία τε καί ΠΑΣΟΚ, τήν Ἐλλάδαν ἄπασαν χρέα ἐπί τόκοις κατέλιπον πλέον τῶν 300 δίς εὐρώ. Ἐλλάς οὖτε νῦν οἶα τ´ ἐστί, οὖτε οἶα τ´ ἔσται ἀποτίσειν τοσοῦτον μέγα χρέος. Τό δέ χείριστον ὃλων ὃτι εἰ καί οὐ δυνάμεθα χρέος ἀπιδιδόναι, νέον χρέος λαμβάνομεν ἐπί τόκοις ὠς ἀποφευξόμενοι  χρεωκοπίαν τε καί παραμενόντες ἐν Εὐρῲ. Τί χρή ἡμᾶς ποιεῖν; Πότερον βέλτερον δούλος ἤ ἐλεύθερος ; Πότερον βέλτερον βάρβαρος Γερμανός ἤ βάρβαρος Ρώσος; Οὐδέτερον φίλτατοι ἔλεγον ἄν. Ἔλλην ἐλεύθερος βέλτιστον ἐστίν. Χρή ἡμᾶς προσεύχεσθαι τοῖς Ἔλλησι θεοῖς  προθύμως σωτηρίαν ἡμῖν διδόναι τε καί  ἀλέξειν ἡμῖν ἀπό τήν βαρβάρων μήνιν. Ζήτω ἡ Πατρίς

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top