Ὕπατος τῆς χώρας, φανερᾴ ψήφῳ, ἡρέθη Παυλόπουλος ὁψέ τῆς σήμερον ὑπό τῆς Βουλῆς. Παυλόπουλος, ἀνήρ ἀγαθός καί ἄξιος, ἔοικεν ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς διά παντός τοῦ βίου. Εἰ καί Παυλόπουλος μετέσχηκε τῆς ΝΔ, παρατάξεως ἀδίκου καί μνημονιακῆς, Τσίπρας οἴεται δίκαιον ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα τόν Παυλόπουλον ὓπατον ἐπιλέξαι. 
Τάχιστα Τσίπρας νῦν, τῶν ἐπομένων ἡμερῶν, πάντα δεῖ πέπραχθαι περί τοῦ Ἐλληνικοῦ χρέους ἐν Eurogroup. Εἰ δε ἐτι περιμενοῦμεν, ἀδύνατον καί οὐκέτι οἶον τε εἶναι διαπρᾶξαι τό χρέος. 
Ὃτι οὐδαμῶς, φίλτατοι,  βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν ἄνευ Πατρίδος, εὐξαίμην ἄν τῷ Παυλοπούλῳ τε καί Τσίπρᾳ μείζον καλόν. 
Γένοιτο. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top