Τῶν ἀγωνισμάτων τό ποδοσφαίρου ἐστί τό πλέον δημώδες πάντων ἐν Ἐλλάδι. Πλείστοι τῶν Ἐλλήνων ἤ συνθεῶνται ἐν σταδίοις τούς ποδοσφαίρου ἀγώνας ἤ διαθεῶνται αὐτούς τηλεοράσει. Τῆς σήμερον ὁψέ ΠΑΟΚ πρός Ὀλυμπιακόν ἀγωνίζεται ἐν τῷ Τούμπας σταδίῳ. Εὐχόμεθα τούς ἀγωνιζόμενους εὖ ἀγωνίζεσθαι  περί πρωτείων τε και δόξης. Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top