Τῶν Ἰνδῶν περί ὀκτακοσίους ἀπώλοντο, ὑπό τοῦ σφόδρα φλέγοντος ἡλίου  τε καί καιουσῶν ριπῶν ἀνέμου δυσμόθεν, ἀπό Πακιστάν. 
Ἠ ἐν Ίνδίαις θέρμη ἐξαίφνης  ἀνῆλθεν πρός πεντήκοντα βαθμίδες ἐπί τῆς κλίμακος Κελσίου τό πρότερον. Ὠς ἠγγέλθη ὑπό τοῦ ¨Ἰνδικῆς Μετεωρολογικής ὑπηρεσίας¨ ὑπολόγου, καινότροπος πνιγώδης ἄνεμος βαλεῖ αὖθις τάς Ἰνδίας ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις. Χρή τούς Ἰνδούς ἐπιμεληθῆναι περί τούς παίδας τε καί γεννήτορας ἴνα μη βάλλωνται αὖθις ὑπό τοῦ καύσωνος. Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top