Καρκίνῳ νοσήσας βαρέως, ἐτελεύτησε τόν βίον ὁ τοῦ Τζό Μπάιντεν ὑός, ὁ καλούμενος Μπό Μπάιντεν. Μπό, ὅτε ἀπεβίωσεν, ἔτυχεν ὤν ἐτῶν τεσσαράκοντα ἔξ (46), νυμφευμένος τήν Χάλιν. Μπό τέ καί Χάλι ὁμοῦ ἔτεκον παίδας δύο, νεωτέρα μέν Ναταλί, πρεσβύτερος δε Χάντερ. 
Πρό μηνός τοῦ θανεῖν ἠγγέλθη ὅτι Μπό, νοσών τήν κεφαλήν καρκίνῳ, ἐτύγχανεν νοσηλευόμενος ἐν Οὐόλτερ Ρίντ νοσηλευτηρίῳ, ἐγγύς τῆς Οὐάσιγκτον. Μπό τό πρότερον διετελέσεν, ἐπί ὀκτώ ἔτη, εὖ ὑπουργήσας τήν δικαιοσύνην ἐν Ντέλαγουερ, ἔτι δε πρότερον, λοχαγός ὤν, καλῶς ὑπηρετήσας, ἐπί ἐν ἔτος, τῷ ἐν Ἰράκ ΗΠΑ στρατεύματι. 
Συλλυπούμενος ἐπί τῷ θανάτῳ εὔχομαι τοῖς θεοῖς διδόναι ὑπομονήν πόνων σφῖσιν τε καί τήν Μπό μετοίκησιν εὐτυχῆ γενέσθαι. 
Γένοιτο. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top