Ὅτι ὁλίγον τί πρότερον ἀεροπλάνον καταγείη, εἶδους Airbus, το Σινά καταπεσόν ἀερόθεν περί, ἠγγέλθη ὑπό τοῦ Associated Press. Ἄπαντες τῶν ἐμβεβηκότων, 224 ἐν συνόλῳ τό γένος Ρώσοι, ἀπέθανον τῆς καταπτώσεως μηδενός σωθέντος.  
Τῆς Kogalymavia ἐκ Ρωσίας τό ἀεροπλάνον ἦν καί ἐτύγχανε ἀεροπορευόμενον ἀπό Αἰγύπτου  Charm el-Sheikh εἰς Ρωσίας Ἁγίαν Πετρούπολην. 
Βλαδιμήρ Πούτιν ἔπεμψεν εἰς Αἴγυπτον δικαστάς καί ἠξιώσατο ἐρεύνης ἐπιτροπήν γενέσθαι τάχιστα ὡς δυνατόν καί ἔτι διεκέλευσεν αὐτοῖς, ἐν τῷ νῦν πρῶτον διά ακριβείας τά καταπτώσεως αἴτια διαπονήσασθαι τε καί διακριβωθῆναι.
Συλλυπούμενος τοῖς νεκύων οἰκείοις εὔχομαι, ὅπερ πολλάκις ηὖγμαι, οὔκ ἔτι ἄπαξ τοιοῦτον ὄλεθρον τό λοιπόν γενέσθαι. 
Γένοιτο. 0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top