Περί τῆς τηλεοπτικῆς ἐντεύξεως τοῦ Πούτιν ὁ λόγος φίλτατοι. 
Ἄκουσον, ἄκουσον!!! Πούτιν καί Ερντογάν οὔκ ἐπιμαχίαν ὡς εἴθισται ἀλλά καινήν συμμαχίαν ἐποιήσαντο πρός ἀλλήλους συναδικεῖν, ὥσπερ ἀεί εἶχον!!!!  
Ὡς μοι δοκεῖ γέλωτα μόνον καί αἰσχύνην ὁ Πούτιν ὠφληκέναι ἐπί τοῖς λεχθεῖσι. Συνδιαπλεκόμενος αὖ τῷ Ἐρντογάν ἔλεξε δημοσίᾳ κατά τήν ἔντευξιν τάδε:
"Τουρκία συμμαχίς χῶρα ἐστίν ἡμῖν ὥσπερ εἰκός !!! Συμμαχίς πάσης ἄλλης χώρας σημαντικωτέρα!!! " 
Εἰ τοιοῦτος φίλος εἴη ἡμῖν ὥσπερ Πούτιν, φίλοι Ἕλληνες, οὐδενός πολεμίου χρεῖοι ἄν εἶμεν...
Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεί πελάζει!!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top