Καί οἱ Ὁλλανδοί, φίλτατοι, ἀπέσπευσαν Τσαβούσογλου εἰς Ὁλλανδίαν πορεύεσθαι!!!! 
Τούτου δε ἕνεκεν ἄγριος Τουρκικός ὄχλος, καλούμενοι γρίζοι λύκοι, συνελθόντες τῇ προτεραίᾳ εἰς τό μέσον τοῦ Ρότερνταμ ἐκραύγαζον μετά δυνάμεως ὑπέρ τοῦ Ἐρντογάν, δεόμενοι τῶν Ολλανδῶν μή  ἀπεῖρξαι ἀλλά ἐᾶσαι τόν Τσαβούσογλου εἰσέρχεσθαι εἰς Ὁλλανδίαν. Μέγας δε θόρυβος ἐγένετο ὑπό τούτων καί πρός βίαν ἐβούλοντο τρέψασθαι. 
Αὐτίκα νομοφύλακες τῆς Ὁλλανδίας πεπαιδευμένοις κυσί τε καί ροπάλοις κατεδιέλυσαν βίᾳ τόν ἄγριον Τουρκικόν ὄχλον εἰς Ρότερνταμ. Πρός τούτοις χρωμένοις ἱππικῷ  καί ὐδροβόλοις ὀχήμασιν, οἷον τε ἐγένετο τοῖς νομοφύλαξι διαλῦσαι τήν συνουσίαν το παράπαν. 
Τοῦρκοι, φίλτατοι, ἀεί πειρῶνται πολλά αἴσχη πράττειν κατά τήν Εὐρώπην καί οἴονται χρῆναι τούς Εὐρωπαίους ὑπακούειν αὐτοῖς!!!!! Τί δή ποτε καί ἐκ τίνος ποιοῦσιν τοῦτο οὐκ ἔχω εἰπεῖν!!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top