Ἀναξίμανδρος ὁ φιλόσοφος, φίλοι, τῶν καλουμένων προσωκρατικῶν ἐστί, τό γένος ἐκ Μιλήτου. Τοῦ Πραξιάδου υἱός γενηθείς 141 ἔτη πρό Σωκράτους καί τελευτήσας τόν βίον 64 ἔτη γεγονώς. Ἡλικιώτης τῷ Θάλητι τε καί συνδημότης, πολλάκις ἀκρόασιν ἐποιεῖτο τοῦ Θάλητος διδάσκοντος. Ἐτερότροπος τοῦ Θάλητος, οὖτος ὁ σοφός ἀνήρ πρῶτος διόρισεν ἀρχήν τό ἄπειρον λέγων ἀμετάβλητον εἶναι. Ἐτι δε ἔλεξεν πρῶτος τήν γῆν σφαιροειδήν εἶναι. Πλεῖστα δε καί ἄλλα σπουδαῖα ἔργα οὖτος κατεσκεύασεν ὥσπερ ὡροσκόπια, μέγα βασιλικόν γεγραμμένον χάρτην τῆς γῆς κ.λπ. Ἔτι δε οὐκ ὀλίγα ὑπομνήματα ἔγραψεν ὥσπερ "γῆς περίοδον", "περί φύσεως", "περί ἀπλανῶν" καί ἄλλα τινά.!!!!! 
 Ὁμολογεῖται δε ὑπό πάντων ὅτι τῶν μαθητῶν τοῦ Θάλητος Ἀναξίμανδρος σοφώτερος ὤν , δικαίως ἐπιτήδειος διάδοχος τῷ Θάλητι τοῦ διδασκαλίου ἐγένετο. 

Χαίρετε!!!!

Εὐμήχανος 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top