Λόγος οὖτος Γερμανικός, φίλοι, ὑπέρ τοῦ Σόϊμπλε. Ἔστι γάρ τῶν Γερμανῶν δημοσιολόγων. Ὁ δέ λόγος φησί ὅτι " τῷ Σόϊμλε καλλίστω ὄντι τῶν Εὐρωπαίων πολιτικῶν ἐπιστολήν-βόμβαν ἐπέστειλε ἄγνωτος τις ἀπό Ἑλλάδος ἐς Γερμανίαν ἐπί τήν τοῦ βίου καταστροφήν!!!" 
Παράδοξον γε μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι καί οὔκ ἀληθές!! ἤ οὐ γαρ; Ἐκ τίνος καί διά τί τῶν Ἑλλήνων τις  ποτε βόμβαν βούλοιτο ἄν ἀποστεῖλαι τῷ Σόϊμλε; Παραδοξότατον!!!

0 σχόλια Blogger 0

Δημοσίευση σχολίου

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top