Χαλεπά τά καλά!!! 

Πολλάκις οἶμαι, φίλοι ὅτι ἄνους πρόεδρος ὤν τις, ἅμα τε μεγάλης καί εὐδαιμονούσης χώρας ὥσπερ αἱ ΗΠΑ, ἔπειτα ἀεί ἐρίζων τοῖς ἄλλοις τε καί ἐπαιρόμενος ἰσχύι ἤ ἄλλῳ, ραδίως ἄν ἐπιχειρήσῃ καί εἰς πόλεμον ἰέναι !!! 
Καί νῦν αὖ ὁ Τράμπ, ἀνάξια λέγων, πόλεμον τε καί ζημίαν ἠπείλησεν τῆς σήμερον τῷ Μαδούρῳ ἐάν μή οὗτος, ὁ Μαδοῦρο, ἐθελήσῃ τῷ Τραμπ ὑπακοῦσαι περί τήν τῆς Βενεζουέλα πολιτείαν!!!! 
Οὗτος, ὁ Τράμπ, μοι δοκεῖ βούλεσθαι σφόδρα προστάττειν οἷον ἔργον πράττειν τοῖς ἄρχουσιν, ἐν τῇ οἰκουμένῃ!!! 

Αἰδώς!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top