Ὄλωλεν ὑπὸ ἀμούσων, ὦ φίλοι, οὐδ' ἔτ' ἐστίν Ὀλυμπία εἰ μὴ μόνον ἐρείπια!! Τὰ Ὀλύμπια, ὡς ἴστε, Ὀλυμπίασι τὸ παλαιὸν ἐγένετο ἅ ὑπὸ πάντων Ἑλλήνων ἀγαπώμενα ἦν. Πῶς ἄρα ἡ Ὀλυμπία τὸ παλαιὸν ἦν;

Τῇ προσφάτῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν τέχνῃ χρώμενοι τινες, ὀπτικογραφικὸν ἐποίησαν δι' οὗ φανερὸν ἡμῖν γίγνεται πῶς ἡ Ὀλυμπία τὸ παλαιὸν ἦν. Ἴδετε τὸ ὀπτικογραφικὸν. Ἄξιὸν ἐστιν. 

Ὑπερήδομαι ὅτι Ἕλλην εἰμὶ..


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top