Ὡς οἱ Ἀθηναῖοι ἐπύθοντο τοῦ Μαραθῶνος κατειλημμένου, ἄγγελος ἡμερινὸς, δραμὼν ὄρειον ὁδὸν 260 χιλιομέτρων, δευτεραῖος  εἰς Σπάρτην ἀφίκετο!!. Πῶς τοῦτο δυνατὸν ἐστιν; Ἄπιστον μὲν, ἀληθὲς δε!!0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top