Ἴδετε τί ἐν συνεντεύξει εἶπεν ὁ Χατζὴς περὶ τῶν Ἑλλήνων, ἥν πρὸς τὸν Ἀρναούτογλον παρεῖχεν.

"Δύο-τρία τὰ ἐξαιρούμενα ἔθνη κατὰ τὴν οἰκουμένην εἰσὶν, ἐν οἷς καὶ οἱ Ἕλληνες. Εἰ καὶ θαυμαστὸς λαὸς οἱ Ἕλληνὲς ἐστιν, οὐδεπώποτε παιδείαν ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἄχρι τοῦ νῦν εἶχεν. Ἐγώ οὖν ὡς Τσιγγάνος οἶδα ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἐστὶν γῆ δημοκρατίας. Ἐὰν τινα τῶν νῦν Ἑλλήνων ἐρωτήσῃς, οὐκ οἶδεν. Τοῦτο, τὸν Τσιγγάνον εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι τὸν Ἕλληνα, οὐκ ἔστι τρομακτικὸν;"
Ὑμεῖς τὶ περὶ τούτου ἔχετε εἰπεῖν; Ὀρθῶς ὁ Χατζὴς λέγει ἤ οὔ

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top