Καὶ τί ἄραγε τοῦτο ἐστὶν πάλιν, ὦ φίλοι, ὅ ἐν εἰκόνι ὁρᾶτε; Διόκυκλος φέρων ῥαδιόφωνον!! Μηχάνημα δὲ τοῦτο τὸ ῥαδιόφωνον ἐστὶν ὃ διὰ τοῦ ἀέρος ἤχους μουσικῆς ἀλλὰ καὶ ἄλλους οἷον τε λαμβάνειν τε καὶ ἀναπαράγειν.
Καίπερ τοῦ 1950 ἐποιήθη, οὔπω αὐτὸ εἶδον ἄχρι τοῦ νῦν ἐν τῷ Twitter. Μάλα δὲ μοι ἀρέσκει. Ἐβούλομην ἄν ὄντως ἐγὼ γε παῖς ἔτι ὤν, τοιοῦτον δυόκυκλον ἔχειν
Ὑμῖν δὲ πῶς δοκει;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top